Geometrie JOHN BEAN V3D LITE

obrázekJOHN BEAN, nejrychlejší 3D systém měření geometrie vyvinutý firmou JB

 • proměření všech parametrů během cca 3 min.
 • měření na principu odrazu paprsků ze 2 kamer na 4 plastové terče
 • měření probíhá během mechanického posunutí vozidla vpřed - vzad (cca 20 cm) a otočení volantu vlevo - vpravo
 • neprovádí se kompenzace házivosti kol při zvedání náprav
 • terče nepodléhají opotřebení a jsou odolné proti páduprovedení s centrálním stojanem, kamery výškově motoricky ovládané přes PC klávesnici (měření a seřizování veškerých parametrů geometrie ve výšce 0-200 cm)


Hlavní výhody prostorové geometrie John Bean proti klasickým kamerovým geometriím :

 • JOHN BEAN je prostorová 3D geometrie, která měří auto v prostoru ve 3 rovinnách
 • Není nutné 100 % rovné měřící pracoviště (zvedák, montážní jáma)
 • Naměření veškerých parametrů geometrie trvá 2-4 min.
 • Nezvedají se nápravy pro kompenzaci házivosti disku
 • Snímací terče nepodléhají opotřebení a jsou pádu odolné
 • U prostorové geometrie se auto jen posune o 20 cm vpřed a zpět a otočí volantem oběma směry
 • Snímací terče nemají složitou elektroniku, propojovací kabely a nepotřebují napájecí baterie
 • Dodávka obsahuje motoricky ovládaný sloup (měření a seřizování parametrů v 0-200 cm)


Hlavní výhody 3D prostorové geometrie JOHN BEAN proti ostatním 3D geometriím :

 • JOHN BEAN je v základním provedení s motorovým zvedákem kamer (posuv infra dálkovým ovladačem), což umožňuje naměření parametrů ve spodní poloze zvedáku a seřízení v libovolné
 • výšce (rozsah měření od podlahy do 220 cm)
 • Není nutné lézt po schůdkách a točit volantem, což je složité především u dodávek
 • Všechny PC komponenty jsou DELL s rozšířenou zárukou a zásahem do 24 hod. přes DELL ČR
 • Volba vozidla lze provést z 10 světových trhů, z kterého auto pochází nebo pro který bylo určeno
 • Infra dálkové ovládání v základním provedení
 • Universální držáky terčů pro kola do 22“


ZAŘÍZENÍ NA PROSTOROVÉ „3D“ MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ GEOMETRIE NÁPRAV OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH AUTOMOBILŮ

Systém 3D vyvinutý americkou firmou JOHN BEAN je poslední novinkou v této měřící technice a principem měření je světově unikátní.

Dva zdroje záření umístěné na stojanu vlevo a vpravo před vozidlem vysílají kužele infra paprsků, které se odrážejí od desek (zrcadel), pevně připevněných na jednotlivých kolech automobilu. Na každé desce je 32 přesně kruhových a speciálně rozmístěných zrcátek a jedno (středové) je mezikruhové.

Svazek paprsků odražený od každé desky přijímají 2 CCD kamery (cca 3Mpixel)

na stojanu společně se zdroji záření, obraz digitalizují a program 10 x za sec. vyhodnotí okamžitou úhlovou polohu každé desky.

Kružnice z desek se v kameře zobrazí jako elipsy, jejichž delší osa se rovná průměru původní kružnice a je skloněna pod úhlem, který se vyhodnocuje. Na principu perspektivy (počtu Pixelů) se programem vyhodnotí délkové rozměry a vzdálenosti.

Při vlastním měření stačí s vozidlem (podle programu) posunout

po plošině zvedáku cca o 20 cm vpřed nebo vzad a z tohoto pohybu (změny polohy) program změří a vypočítá z terčů se zrcátky na kolech následující parametry :

 • středy rotace kol (osy otáčení) a jejich prostorový pohyb při odvalení
 • skutečnou rovinu vozidla
 • průměry jednotlivých kol
 • házivost kol radiální i axiální, vůle v uložení atd.
 • sbíhavosti a odklony jednotlivých kol
 • rozchody, rozvory a vzájemnou polohu kol a náprav


Změní-li se měřené veličiny při odvalování víc než je volitelná dovolená tolerance, je měření vyhodnoceno jako nekorektní.

Pro zjištění dalších úhlů a rozměrů - záklon a příklon čepů, rozdíl úhlů rejdů, maximální rejd, záklon a poloměr rejdu každého kola - stačí 1 x otočit volantem do plného rejdu vlevo a vpravo. Výsledky měření jsou průběžně porovnávány s databankou jednotlivých vozidel.

Systém je kompatibilní se sklonoměrem náprav Romess a má software pro kalibraci a seřizování radarů na vozidle.

PŘEDNOSTI 3D GEOMETRIE JOHN BEAN :

 • vysoká přesnost a rychlost měření
 • velmi jednoduchá obsluha vedená programem
 • není nutná precizní rovinnost pracovního místa (zvedáku, montážní jámy)
 • program vyhodnocuje absolutní úhly a vzdálenosti v rovině vozidla, kterou si sám doměří
 • systém JB jediný na světě nepoužívá při měření princip gravitačního pole - olovnice, tedy vztah k horizontální rovině
 • neprovádí se přizvednutí nápravy a kompenzace házivosti kol, čímž se významně šetří čas pro naměření parametrů
 • každá měřená veličina je během měření min. 2 x kontrolována, neshodují-li se oba výsledky je měření vyhodnoceno jako nekorektní
 • míra „korektnosti - shody“ je volitelná
 • seřizování jednotlivých parametrů každého kola je možno provádět na plošinách i ve zvednutém stavu a je řízeno programem
 • živě a průběžně se zobrazují seřizované hodnoty i ty s nimi související
 • nejsou potřebné elektronické otočné desky, rozsah měřených úhlů natočení kol bezpečně stačí i pro plné rejdy
 • vzhledem k absenci elektroniky na kolech - nenáročné na údržbu a servisování přístroje
time: 0.63541913032532